Identyfikacja Fundacji i klubokawiarni działającej do 2014 roku w Warszawie.

Fundacja Nie Zawsze Musi Być Chaos to grupa artystów-grafików i muzykologów. Jej założycielami byli Maria Bukowska, Justyna Kosińska oraz Przemysław Psikuta. Założyciele połączyli nie tylko swoje siły, lecz także dwie wrażliwości estetyczne – wizualną i audialną. Właśnie te dwie dziedziny – grafika i muzyka – stanowiły spoiwo oraz główny obszar zainteresowań Fundacji.