Kulturalna Temperówka była cyklem spotkań dla dzieci przygotowanych według naszego autorskiego scenariusza. Zrealizowaliśmy je we współpracy z Cafe Kulturalna. Zajęcia opierały się na "dorosło-dziecięcej" wymianie wrażliwości, wyobraźni
i kreatywności. To dzieci kształciły dorosłych!